Round Diamond Precut Moon Ring RG1000008

$1.00

NAME Round Diamond Precut Moon Ring
DESIGN CODE RG1000008
DIAMOND SHAPE Round
DIAMOND STYLE Whimsical / Trinkets
SETTING Precut
Profile Moon